Social links

0390-415 08    

ShareMusic: Etablering i Skåne

Från och med 1 januari 2016 är ShareMusic officiellt verksamt i Skåne.

ShareMusic med fokus på Skåne

Under året påbörjar vi utvecklingen av våra regionala nav. Från och med 1 januari 2016 är ShareMusic officiellt verksamt i Skåne. Med utvecklingsbidrag från Region Skåne har vi fått goda möjligheter att undersöka förutsättningarna för att etablera vår verksamhet i Skåne och bli del av regionens dynamiska kulturliv.  I oktober arrangerades en lyckad workshopdag på Dunkers kulturhus tillsammans med Skånes Dansteater, i samverkan med Helsingborgs kulturskola.

Vi kommer att fortsätta vår etablering, då Region Skåne beviljat utvecklingsbidrag för 2017.

ShareMusic: Etablering i Skåne