Social links

0390-415 08    

Film om begreppet ”Jämlik Scen”

En kort film som berättar om ShareMusics arbete för en jämlik scen och ger svar på frågan: Vad innebär en jämlik scen inom scenkonsten?

Kortfilm om en jämlik scen

Syftet med denna korta film är att skapa opinion för en jämlik scen och driva dialogen om allas möjligheter att uttrycka sig konstnärligt. Den används i opinionsbildande arbete och visas under olika offentliga seminarier och temadagar. ShareMusic vill att fler människor med olika funktionsförmågor och erfarenheter ska kunna vara verksamma i kulturlivet och tror på kulturens roll för en hållbar samhällsutveckling.

Producerad av Abram Wiklund, på uppdrag av ShareMusic.

Film om begreppet ”Jämlik Scen”