Social links

0390-415 08    

NorrDUNK

Projekt NorrDUNK
  • Period: 2012-2013

NorrDUNK genomfördes i Kalix och Kiruna. Det var ett gränsöverskridande projekt som uppmuntrade ungdomar att prova olika konstnärliga uttryck.

ShareMusic genomförde projektet NorrDUNK i Kalix och Kiruna under 2012-2013. DUNK – Dela ung kultur i skolan, var ett gränsöverskridande projekt som uppmuntrade ungdomar att prova olika konstnärliga uttryck.

Ungdomar från gymnasiet och särgymnasiet i de båda kommunerna har under projektet haft fyra träffar: Först workshopdagar med ShareMusic i respektive stad 2012. Sedan såg grupperna föreställningen ”Eliza och fantasin” med en ensemble från Estrad Norr. Den tredje träffen var i Luleå där ungdomarna såg Hi-Hat Xpres, den specialskrivna musik- och dansföreställning som är ett samarbete mellan ShareMusic, Spinn och slagverksensemblen Kroumata. I samband med det träffade de även de medverkande och samtalade om föreställningen och hur det är att arbeta i en integrerad ensemble.

Inspirerande, lätt att delta, superkul!
Deltagare i NorrDUNK

I slutet av mars 2013 hölls återigen workshopdagar i både Kiruna och Kalix. ShareMusic-teamet bestod av musikern Tomas Hulenvik och dansarna Celia Berndtzen och Emilia Wärff från danskompaniet Spinn. Ungdomarna fick möjlighet att arbeta kreativt tillsammans med musik och dans. NorrDUNKs mål är att uppmuntra till ett egenskapande inom konstarterna och att erbjuda en mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Projektet är början på en kontinuerlig samverkan mellan elever med och utan funktionsnedsättningar. Fokus ligger mycket på eget skapande. Det är en inspirerande och spännande process att se saker och ting växa fram ur möten mellan människor med olika förutsättningar.
Ellen Bergström, Kulturskolan i Kiruna

NorrDUNK genomfördes med stöd från Norrbottens Läns Landsting i samarbete med Kulturskolan i Kalix, Kulturskolan i Kiruna och Lapplands Gymnasium.

NorrDUNK