Social links

0390-415 08    

Referensgruppen till Polar på scen

I våras skickades en förfrågan ut till lokala och regionala aktörer i Jönköpingsregionen om att ingå i referensgruppen till Polar på Scen. Syftet med referensgruppen är bland annat att förankra projektet lokalt. Alla som visade intresse bjöds in till ett första informationsmöte i Jönköping där ShareMusic presenterade Polar-projektets koncept.

– ShareMusic och Grenna Museum Polarcenter har haft en träff med tänkta intressenter i Jönköpings regionen. Det var bland annat deltagare från Jönköpings Kommun, Skådebanan, Länsstyrelsen och Destination Jönköping. De fick idén presenterad för sig och man kan säga att vi fick spontana positiva reaktioner. Jag tror att det finns många parter i regionen som tycker att det är intressant. Dels för att alla jobbar på olika sätt med hållbarhet och framtidsfrågor. Dels för att det är ett spännande koncept. Att det faktiskt engagerar barn och unga, vilket alltid är viktigt och en framgångsfaktor.

Håkan Jorikson, Museichef, Grenna Museum Polarcenter

Referensgruppens funktion

Polar på scen-referensgruppen kommer att bestå av personer och organisationer som ska fungera som projektets bollplank, samarbetspartner, kunskapsresurs eller informationsspridare. Medlemmarnas individuella expertis ska komplettera och stödja projektets utveckling.

Deltagarlista

Karin Hermansson, 
chef för Utvecklingsavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköping

Camilla Eskel, utvecklare dans, Region Jönköpings län

Helena Lindgren, eventkoordinator, Destination Jönköping

Eva Göransson, Agenda 21-samordnare, Jönköpings kommun

Mia Ringblom Hjertnér, konstnärlig chef, Ung scen, Smålands Musik & Teater

Dan Nilsson, verksamhetsansvarig, Skådebanan och kulturassistent, Region Jönköpings län

Ulla-Britt Lindqvist, ordförande, Skådebanan

Lislelotte Munther, enhetschef, Jönköpings läns museum

Petter Jutterström, kultur- och fritidsnämnden, Jönköpings kommun

Håkan Jorikson, museichef, Grenna Museum Polarcenter

Sophia Alexandersson, verksamhetschef & konstnärlig Ledare, ShareMusic & Performing Arts

Helena Melin, projektsamordnare, ShareMusic & Performing Arts

Föreningen för Biosfärområdet Östra Vätterbranterna har redan tidigare visat intresse för projektet – med särskild tonvikt på dess sociala hållbarhetstanke.

Referensgruppen till Polar på scen