Social links

0390-415 08    

Isoleringen bröts – online

Framsidan av en konstnärlig rapport. Orange text mot vit bakgrund, det står "RAPPORT FRÅN STÄNDIG ISOLERING". I ordet "ständig" syns ett färgglatt mösnter från en bild.

Rapport från (ständig) isolering

Ett tryggt och säkert digitalt rum där du möter folk du inte känner. För att skapa konst tillsammans. Hur funkar det?

Svenska Postkodstiftelsen delade i våras ut projektmedel till idéer som snabbt kunde råda bot på de konsekvenser som pandemin haft. Ett av projekten som fick stöd var Rapport från (ständig) isolering. Ansvariga för projektet var ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Hela projektet genomfördes digitalt och riktade sig till vuxna som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom blivit isolerade till följd av pandemin.

Som kunskapscenter ville vi kunna erbjuda en plats att mötas och få kreativ stimulans som kontrast till den tristess och psykiska ohälsa som isolering kan innebära, förklarar verksamhetschef Sophia Alexandersson.

Målet med projektet var att tillsammans skapa en ”Rapport från (ständig) isolering” där deltagarna skulle få ge uttryck för sin situation. Nu är rapporten äntligen här! Genom rapporten bjuder projektdeltagarna inte bara på sin konst, utan även på en modig och generös inblick i sina liv under en period i mänsklighetens historia där isolering och socialt utanförskap varit ytterst påtagligt för många av oss.

Ett bord med en vaxduk med bokstäver på. En blå, oval bricka med papper och en gul penna på. En hög med apper eller en papplåda står bredvid.

Folk är upprörda över vad du ställt till med
Allt är en enda oreda
Men jag är van, folket runt omkring mig lever just nu som jag alltid gör

Ur Kära Corona av Rebecka Roos.
Här kan du läsa rapporten i sin helhet (PDF).

Hur skapar man ett tryggt rum online?

Det var ett stort intresse för projektet som startade i juli månad. Under 5 veckor arbetade sedan 23 deltagare från 10 olika kommuner tillsammans i 16 digitala workshops med dans, musik, text och röst, figurteater och foto/film. Workshoparna leddes av professionella utövare inom respektive område. Längst ned på den här sidan hittar du mer information om ledarna och de teman som workshoparna utgick ifrån.

ShareMusics signum är ju samskapande konstnärligt arbete, men att genomföra hela projektet online var en riktig utmaning, berättar projektsamordnare Malin Johansson. Kärnan i de metoder vi jobbar med är att skapa gemenskap och samhörighet, hur skulle vi uppnå den känslan utan möjlighet att befinna oss i samma rum som deltagarna? Hur skulle vi kunna säkerställa att deltagarna kände sig trygga nog att dela med sig av sin kreativitet?

Nio rutor med personer som gör dansövningar. Det är en skrämbild från en dator. En digital dansworkshop.

Lösningen blev onlineverktyget Zoom som många mer eller mindre frivilligt fått bekanta sig med under pandemins härjningar. Här kunde deltagarna se och interagera med varandra och workshopledarna kunde dela ut uppgifter och dela upp deltagarna i så kallade ”break out rooms” där de kunde jobba i mindre grupper. Den direkta kontakten med varandra blev viktig för känslan av gemenskap.

Att kunna vara med på det här sättet [digitalt] är en bra förutsättning för alla som är med. Att kunna vara med från olika delar av landet, att kunna ta del av ett projekt utifrån sina egna förutsättningar, det är jättebra, berättar Gustaf Löwenstein, musiker och projektdeltagare. Jag känner mig inte lika mycket ensam när jag är med i det här projektet, utan man kan göra olika konstformer och utvecklas inom olika konstområden på det här sättet – med andra.

Den nödvändiga sociala distansering som coronapandemin orsakat, har lett till ökat utanförskap för redan utsatta grupper och en växande känsla av isolering hos folk i allmänhet. När pandemin bredde ut sig blev de digitala verktygen plötsligt vår mest direkta kanal till samvaro. De digitala rummen fick en helt annan betydelse och angelägenhet. Det här projektet har både utforskat den sociala gemenskapen och utmanat det kreativa samskapandet i en digital miljö. Projektet har inspirerat ShareMusic som har för avsikt att fortsätta utveckla och undersöka de möjligheter till social och kreativ samvaro som digitala plattformar erbjuder.

Min munsårssalva luktar illa
Jag vill ha cola
Det stinker
Jag är hungrig
Blä
Jag måste tvätta händerna igen

Isolering Dag 133 av Linda Åkesson

Här kan du läsa rapporten i sin helhet och ladda ner den som PDF.

Besök projektets blogg för att uppleva filmer och andra digitala konstverk som inte finns i PDF:en eller den tryckta rapporten. 

Kontakt
Malin Johansson, projektsamordnare
Mail: malin@sharemusic.se
Telefon: 076-624 55 21

Innehåll och workshopledare

Under fem veckor sommaren 2020 arrangerades workshops i dans och rörelse, musik, text och röst, dockspel, fotografi och video. Varje vecka ägnades åt en av konstformerna och vi arbetade utifrån olika teman.

Vecka 29: Dans – ”Isolering, Frihet och Längtan” med Karin Delén
Vi reflekterar över begreppen genom att skriva och röra oss, enskilt och tillsammans. Hur påverkas och reagerar våra sinnen och kroppar av dessa tre ord? Dans är ett språk som alla kan uttrycka sig igenom, därför är dans frihet för mig. Just nu kan jag nästan bara dansa i mitt eget kök vilket är både en möjlighet och begränsning.

Vecka 30: Musik – ”Spela tillsammans själv, spela själv tillsammans” med Jonas Jonasson
Hallå! Jag har med min melodika och min telefon med en app som heter beat wave som jag gillar och jag hoppas att ni kommer att ta med er er favorit app eller ett annat instrument vilket som helst… Välkommen!

Vecka 31: Text och röst – ”Se min röst hör min text” med Johanna Hahn
I den här workshopen kommer vi att undersöka hur skrivande, som ofta kan kännas som en ensam och isolerad process, kan ske som ett gemensamt skapande. Vi skriver fritt, delar utvalda avsnitt med varandra, reflekterar och bearbetar sedan texterna vidare på olika sätt.

Vecka 32: Figurteater – ”Breaking isolation” med Karin Styvers
I den här workshopen skall vi prova på hur vi med enkla medel kan skapa en figur av material vi har hemma och/eller i vår närhet. Vi utforskar temat Isolation genom att se vad som händer när vår skapade figur kommer på besök i vår ensamhet.

Vecka 33: Film/foto – ”Porträtt i förändring” med Helene Berg
Vi skapar självporträtt utifrån olika frågeställningar och filmtekniker. Arbetet kommer att ske både enskilt och tillsammans och är ett experiment med vad ett porträtt kan innehålla och berätta.

Isoleringen bröts – online