Social links

0390-415 08    

Share Musics seminarium på Musikverket

I april höll Share Musics verksamhetschef Sophia Alexandersson i ett seminarium för Musikverkets personal med titeln: Scenkonst på (o)lika villkor. Man fick inblick i Share Musics rättighetsbaserade arbete och organisationens vision att fler människor med olika funktionsförmågor kan vara verksamma i kulturlivet, och bidra till en jämlik scen.

Målet med seminariet var att ge inspiration, sätta igång tankar och vrida på perspektiv. Konstnärliga arbeten som Hi-Hat Xpres och Gryning i Galamanta presenterades. Dessutom visade WORK-ensemblen ett utdrag ur sin dansföreställning live. Framförallt fick man träffa och lyssna på personer som har medverkat i Share Musics scenkonstproduktioner.

Musikverk07Jonas Jonasson, musiker i bob hund, delade en musikers syn på att samarbeta med Share Music. Tonsättare Christian Lindberg (Gryning i Galamanta) medverkade via Skype och pratade om vilka konstnärliga processer sätts igång, när människor med olika förmågor skapar tillsammans.

En intensiv och personlig inblick i hur samhällets normer påverkar ens karriär och drömmar om konstnärligt skapande gav Peter Larsson, artist och kommunpolitiker i Skövde (FP). I samtal med Sophia Alexandersson öppnades ögonen för vad som kan stå i vägen.

Under ett interaktivt diskussionsspel med Per Lodenius (C), riksdagsledamot och ledamot i Kulturutskottet, diskuterades samhällets delvis osynliga trösklar som hindrar flera målgrupper från att etablera sig inom kultursektorn. Jonas Jonasson avslutade seminariet med en jamsession, där seminariebesökare själva fick testa olika appar och musikinstrument som Share Music använder i sina kurser och föreställningar.

Seminariet förmedlade Share Music arbete inom scenkonsten som en modell, som innehåller sex steg på vägen till förändring; uppmärksamhet, medvetenhet, engagemang, attitydförändring, påverka normer, jämlik scen. Förändringsmodellen har sin grund i Share Musics erfarenheter.

Medverkande: Sophia Alexandersson, verksamhetschef ShareMusic & Performing Arts. Per Lodenius (C), Riksdagsledamot i Kulturutskottet. Peter Larsson, artist och kommunpolitiker. Christian Lindberg, tonsättare och dirigent. Jonas Jonasson, musiker i bob hund och dansensemblen WORK. Plats: Mångkulturellt centrum, Stockholm.

Share Musics seminarium på Musikverket