Social links

0390-415 08    

Studiebesök i Sverige för museipersonal

Projektet IncArtLab påbörjades med ett studiebesök i Sverige för fyra medarbetare från Nationella konstmuseet i Belarus. Under hösten 2017 kom de till Stockholm och fortsatte sedan vidare till Jönköping, Gränna samt Malmö. Studiebesöket bjöd på tankeväckande möten, besök på museer och gallerier och gav nya perspektiv på konstnärligt arbete med olika målgrupper. 

Det officiella startskottet för studiebesöket var ett möte med Judith Black och Inger Ridderstolpe, program managers på Svenska Institutet. Vi pratade om erfarenheter som konstmuseets medarbetare bar med sig och vilka planer och förväntningar de hade på IncArtLab. Våra vitryska kollegor har ett brinnande intresse i ämnet inkludering och stort engagemang och vilja att förändra läget för personer med funktionsvariation, som har en väldigt begränsad tillgång till kulturlivet i Belarus.

Vi hade som mål att visa hur olika kulturinstitutioner och organisationer i Sverige arbetar med personer med funktionsvariation. Att vidga vyerna för vad som är möjligt. Därför fick våra samarbetspartners träffa Anneli Aaltonen Krantz, konstnärlig ledare på Inuti i Stockholm, Antje Nilsson från Malmö Konsthall, Sergei Muchin, museichef på Jönköpings läns museum och Håkan Jorikson, museichef på Grenna Museum – Andréexpeditionen Polarcenter. De berättade om sina projekt och initiativ, som till exempel Konstlyftet, Malmö Konsthalls samarbetsprojekt med dagliga verksamheter.

Vi besökte en av Inutis ateljéer och träffade några konstnärer, fick se deras verk och höra om deras verksamhet.

Inuti-konstnärerna arbetar med skulptur, måleri, textil och grafik under professionell, konstnärlig handledning. Något som de vitryska gästerna särskilt imponerades av var den nivå som Inuti åstadkom, då de skapade verken brukar ställas ut och säljas.

Utan möjlighet att delta i konstnärligt arbete skulle det inte vara ett fullvärdigt studiebesök, tyckte vi. Därför bjöd vi in den vitryska gruppen till vår workshop med Tomas Hulenvik, musiker och tonsättare och Micaela Lothigius, dansare och pedagog. Gruppen blev involverad i arbetet på en gång tillsammans med några barn och deras föräldrar.

Workshopen pågick på stadsbiblioteket i Malmö och var en del av Bästa Biennalen. En annan workshop vi fick vara med i arrangerades också för barn, inom projekt Rörande rörelse. En annorlunda och inspirerande idé – att låta dans, musik och hemslöjd vävas ihop. Vi träffade projektets ledare Jan Carleklev efter workshopen för att diskutera deras arbete.

I programmet för studiebesöket tittade vi även på utställningar på några museer, bland annat Hallwylska Museet, Fofografiska Museet, Moderna Museet i Malmö. I jakt på den taktila utställningen Kännbart, som avslutades innan gruppen från Belarus kom till Sverige, besökte vi Scenkonstmuseet i Stockholm och Konstfrämjandet i Malmö, där man kunde uppleva delar av den.

På Konstfrämjandet fanns verket SÖK av Jenny Grönvall och på Scenkonstmuseet fanns RESONANT BODIES, av Julia Adzuki med Sindri Runudde och Teresia Lindberg. Det och studiebesöket i helhet gjorde stort intryck på våra samarbetspartners.

Studiebesök i Sverige för museipersonal