Social links

0390-415 08    

Uppstart av Sofit 2.0

Nu har vi satt igång vårt nya projekt Sofit 2.0 i Belarus, som bygger vidare på vårt tidigare arbete där. Vi besökte staden Gomel för att jobba med frågor som rör inkludering i regionen och hur projektet kan bidra till utvecklingen. Här finns ett stort intresse och engagemang för frågan.

Vi vill utbyta erfarenheter och hitta gemensamma lösningar för att försöka ändra attityder och skapa fler möjligheter för alla att delta i kulturlivet. Vi växlade några ord med vår verksamhetschef Sophia Alexandersson kring projektet.

– Sophia, vad gjorde ni i Gomel?

–  Vi besökte Gomel i södra Belarus för att kicka igång vårt projekt Sofit 2.0. I det första Sofit-projektet arbetade vi med den nationella föräldraorganisationen Belapdimi och nu har vi samma partnerorganisation, men på lokal nivå.

Vi höll en workshop i teambuilding som utgick ifrån att deltagarna fick arbeta aktivt kring vad organisationen står för, varför det är viktigt att de finns och vad kan de göra tillsammans. Vi mötte även deltagarna i vår fokusgrupp och gemensamt visualiserade vi läget för inkludering inom olika områden som utbildning och kultur. Det var spännande att se hur bilden växte fram och vilka uppfattningar som fanns.

– Var det något som du fastnade speciellt för?

–  Vi genomförde dagarna på ett kulturhus som har inkludering som profil för verksamheten, de kommer att ingå i projektet. Väldigt spännande att det överhuvudtaget finns kulturhus som har inkludering som bas. Jag är väldigt nyfiken på att få ta del av hur de arbetar. Jag hoppas att vi ska kunna delta i någon av de festivaler de anordnar och förhoppningsvis få till ett kulturutbyte mellan Sverige och Belarus. För helt klart finns det intressant kunskap här, som jag tror skulle kunna inspirera i Sverige.

– Hur tror du att projektet kommer utvecklas?

–  Projektet kommer att pågå i tre år, vilket känns fantastiskt bra för nu finns det tid för att prova nytt och ge utrymme för utveckling.

Foto: ShareMusic & Performing Arts

Uppstart av Sofit 2.0