Social links

0390-415 08    

Allas röst och tanke lika viktig

Efter de första workshopdagarna i maj 2016, ställde vi några korta frågor till textförfattaren Erik Fägerborn, som står för texten i det nya verket.

– Vad är dina intryck av de två dagarna tillsammans som konstnärligt team och med ensemblen? Framträdde något extra starkt?
– De 2 workshopdagarna var väldigt givande. Samklang mellan team och ensemble. På ett otvunget sätt suddades gränser ut. Det inspirerade mig extra mycket. Även om det de facto är ensemblen som skall framföra och teamet som förväntas skriva/skapa berättelsens plattform upplevde jag att vi under dessa 2 dagar jobbade tillsammans som EN röst.

Alla var där MED varandra, tog intryck av varann. Allas röst och tanke var lika viktig. Klassisk hierarki – ofta länkad till musikteater/operaprocess -lades åt sidan.

2016_shanghai– Vad blir nästa steg?
– Nästa steg i processen är att Line, jag och Stephen formerar berättelsens ram och innehåll. Line och jag hade en mycket bra avrundning tillsammans, och – som så ofta – kom idéer farande i sista sekund innan vi skulle åka flygplan åt olika håll. Berättelsens fundament är härmed satt…och vi har en titel… lite oväntad måhända men den är:

SHANGHAI

I andra halvan av juli träffas jag och Line i Göteborg och arbetar tillsammans. Då skisserar vi upp olika fönster in i berättelsen. Material som vi sedan prövar med ensemblen vid nästa workshop i slutet av september.

Allas röst och tanke lika viktig